Machine Production

OTOMATIK EGZOZ GÖVDE İMALAT MAKİNESİ ( CAT LC 01)

Otomotiv sanayi her geçen gün gelişen ve kalitesi yükselen bir sanayi koludur. Buna bağlı olarak da otomotiv üreticilerinin sürekli olarak kullandıkları malzeme ve ürünlerden kalite ve performans beklentileri artmaktadır. Otomotiv sektörüne yönelik üretilen egzoz ürünlerinde de otomotiv firmalarının beklenti ve talepleri, standart ve yüksek kalitede ama uygun maliyetli ürünlere yüksek kapasitede ulaşabilmek noktasındadır.

Egzoz yan sanayindeki firmalar, otomotiv ana sanayindeki işletmelerin talebine tam olarak cevap verememektedir. Bunun temel sebebi imalat teknikleri ve proseslerindeki yetersizlik ve verimsizliktir. Bu yetersizlik ve verimsizlik özellikle egzoz gövdesi üretimindeki bilinen teknik ve proseslerde yaşanmaktadır. Otomotiv egzozlarının en önemli parçası egzozun iskeletini oluşturan ve en meşakkatli üretim sürecine sahip parça olan egzoz gövdesidir.

Bu süreçte öncelikle egzozun gövdesini oluşturacak sacların kesimi gerçekleştirilir. Daha sonra kesilen sacları egzozun markası basılır. Markaları basılan kesilmiş sacların köşeleri kesilerek çıkarılır. Daha sonra saclar silindir makinesi ile rulo haline getirilir. Rulo halindeki sac caka ve kenetleme makineleri ile uçları katlanıp kenetlenir. Kenetlenmiş sacın birleşim noktaları dikiş makinesi ile dikilir. Daha sonra punta kaynak makinesi ile puntalama işlemi gerçekleştirilir. Puntalama işlemi sonrasında ovalleştirme işlemi gerçekleştirilir. En sonunda ise kapaklar geçmeden önce havşa açma işlemi gerçekleştirilerek gövde imalatı sonlandırılır. Tüm bu süreçte 9 işlem adımı yapılmakta ve çok sayıda makine kullanılmaktadır. Bu durum da üretim sürecinin hızını yavaşlatmaktadır. Ürün teslim süreleri otomotiv ana sanayinin talep ve beklentilerinde uzun olmaktadır. Egzoz firmalarının bu bilinen teknik ile üretimde yaşadıkları sorunlar aşağıda sıralanmıştır.

-Üretim hızı ve kapasitesi otomotiv ana sanayinin beklentilerinden düşük kalmaktadır.

-Üretim süreci çok işlem adımına ve işçiliğe dayalı olduğundan birim maliyetler yüksek olmaktadır. Yine aynı sebepten ürün kalitesi standart olamamakta ve kalite düşmektedir.

-Üretim sürecinde kullanılan ekipmanların yetersizliği sebebiyle egzoz gövdesi kenetlerinde kaçaklar olabilmekte, fire ürün miktarı fazla olmaktadır.

2

-Satıştan önce tespit edilen kaçaklar kaynak yöntemi ile kapatılmakta ancak kaynak yapılan ürünlerin dayanıklılığı ve kullanım süresi düşük olduğundan ve gaz sızıntısı yapabildiğinden otomotiv ana sanayi firmaları tarafından tercih edilmemektedir.

-Satıştan önce tespit edilemeyen egzoz gövdesi kenetlerinde kaçak olan fire ürünler nedeniyle tüm ürün grubu otomotiv ana sanayi tarafından iade edilebilmektedir.

Firmamız yukarıda detaylı sunulan sorunları ortadan kaldırmak amacıyla egzoz gövdesi imalatı prosesinde köşe çıkarma işleminden sonraki Rulo Haline Getirme İşlemi, Caka ve Kenet İşlemi, Dikiş İşlemi, Punta Kaynak işlemi, Ovalleştirme işlemi, Havşa Açma İşleminden oluşan tüm işlem adımlarını ( 6 işlem ) , firmamızın özgün yenilik fikri doğrultusunda geliştirdiği “ otomatik egzoz gövde imalat makinesi “ ile çözmüştür .

Yeni makine ile egzoz firmalarının üretim sürecini hızlandırma, maliyetlerini düşürme ve üretimi standart haline getirip kalite yükseltme ihtiyaçlarına cevap verilecektir.

Makinemizin kapasitesi 1 personel ile saatlik 110 adet dir .
Detaylı bilgi için lütfen arayınız .

1
4
1
5